KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kant wobec problemów współczesnego świata / / pod redakcją Justyny Miklaszewskiej i Przemysława Spryszaka. Wydanie I.

    Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 362 strony ; 23 cm.
   
Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 21-23 maja 2004 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

    ISBN 83-233-2065-9

   
Z.107246        UKD: 32.001:930.1](430)"17/18":32.001"20"