KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kant wobec problemów współczesnego świata / pod red. Justyny Miklaszewskiej i Przemysława Spryszaka.
    Kraków : Wydaw.Uniw.Jagiellońskiego, cop. 2006. - 362 s. ; 23 cm.
   
Bibliogr. - Tekst w jęz. pol. i ang.

    ISBN 83-233-2065-9

   
Z.107246        UKD: 32.001:930.1](430)"17/18":32.001"20"