KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polityczne metody zwalczania terroryzmu / / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego.
    Toruń ;Łysomice : Dom Wydawniczy "Duet", 2006. 251 s. : il. ; 21 cm.
   
Materiały z konferencji, 14 stycznia 2005 r. w Toruniu.

    ISBN 83-89706-64-4     ISBN 978-83-89706-64-5


Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm

   
Z.107257        UKD: 323.28:343.3:327.56/.57](061)