KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Podatki i opłaty w gminie 2012 : wybór aktów prawnych / / oprac. Rafał Dowgier oraz Mariusz Popławski. [Wyd. 3, stan prawny na dzień 7 marca 2012].

    Warszawa : Wydawnictwo TAX PRESS, [2012]. 294 s. ; 30 cm.
   
Druk dwuszpaltowy.    
Oznaczenie wyd. i stanu prawnego we wstępie.

    ISBN 978-83-932519-1-9


Podatki lokalne

   
E.73894        UKD: 336.22:352(438)(094.4)