KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Niemiec : bilans stosunków wzajemnych : problemy i perspektywy normalizacji / / pod red. Jerzego Sułka [i in. ; dokumenty, kronikę, bibliografię przygotował Piotr Lippóczy].
    Frankfurt am Main :Warszawa : Alfred Metzner ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1979. 422 s. ; 25 cm.
    (Biblioteka Spraw Międzynarodowych ; Nr 65)
   
F.9509   
Z.107327        UKD: 327(438:430.1)"1945/..."