KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie marketingowe / / red. nauk. Grażyna Rosa ; aut.: Wojciech Downar [et al.].
    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. 321 s. : il. ; 24 cm.
    (Zarządzanie - Marketing)
    (Zarządzanie, Marketing - Wydawnictwo C. H. Beck)
    ISBN 978-83-255-4392-1     ISBN 978-83-255-4391-4


Marketing

   
T.12342   
TM.8736   
TM.8737   
TM.8738   
TM.8739   
TM.8764   
TM.8765   
TM.8766   
TM.8767   
TM.8768   
TM.8769   
TM.8788   
TM.8789   
TM.8790   
TM.9305   
TM.14514        UKD: 658.1/.5:005.2:339.138](075.8)