KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej : czynniki konkurencyjności / / red. nauk. Eufemia Teichmann.
    Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. 360 s. : il. ; 25 cm.
   
Materiały międzynarodowej konferencji, która odbyła się 25 listopada 2005 r. w Warszawie.

    ISBN 978-83-7378-246-4


Regiony przygraniczne
Współpraca transgraniczna
Konkurencyjność (ekonomia)
Regiony przygraniczne
Regiony przygraniczne
Gospodarka
Konkurencyjność

   
CDE.1651        UKD: 316.42:330.34:339.137:332.14:339.92](061)