KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Siewicz, Krzysztof ((1979- ).)

    Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne / / Krzysztof Siewicz.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 78 s. ; 21 cm.
    (Biblioteka CEON)
    (Biblioteka CEON)
    ISBN 978-83-235-0959-2


Nauka
Prawo autorskie
Nauka
Repozytoria wiedzy.

   
SA.23418   
Z.124904        UKD: 347.77/.78:001.89:001.92](438)