KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach / / pod red. Anny Różyło ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
    Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2006. 169 s. : il. ; 21 cm.
   
Materiały z konferencji "Obraz Boga - o treściach łączonych z pojęciem Boga w różnych językach i odmianach języka", która odbyła się 22.04.2006 r. w Sandomierzu.

    ISBN 83-87641-56-1


Bóg
Bóg
Literatura polska
Młodzież

   
P.20357   
Z.107214        UKD: 231:222/224.06/.08:811.161.1'373:811.162.1'373+821.162.1(091)"15/20"](061)