KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami / / oprac. Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz.
    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. XII, 839, [1] s. ; 24 cm.
   
Książkę oprac. na podst. Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza i Elżbiety Sobol oraz Wielkiego słownika wyrazów obcych PWN pod red. Mirosława Bańki.

    ISBN 83-01-14273-1


Język polski

   
Z.107372   
P.20822        UKD: 811.162.1'373.7'374