KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wielki słownik wyrazów obcych PWN / / pod red. Mirosława Bańko ; [oprac. haseł: Alina Gałązka et al. ; oprac. etymologii: haseł Andrzej Bańkowski et al.]. Wyd. 1, 1 dodr.

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. XVI, 1348 s. ; 24 cm.
   
Stanowi kontynuację "Słownika wyrazów obcych PWN" (wyd. 1- 1971 r., wyd. nowe - 1995 r.).    
Do słownika dołączony jest dysk optyczny (CD-ROM) z zawartością "Słownika wyrazów obcych PWN". Warszawa, 2004. ISBN 83-01-14196-4.

    ISBN 83-01-14455-6


Język polski

   
Z.107374        UKD: 811.161.1'373.45'374