KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Drabik, Lidia.

    Słownik idiomów polskich PWN / / Lidia Drabik, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. X, [2], 428 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-01-14832-2     ISBN 978-83-01-14832-4


Język polski

   
Z.107370   
P.20805        UKD: 811.162.1'373.72