KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej.Cz. 1 / / pod red. Tadeusza Mieczkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej.
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. 336 s. : il. ; 24 cm.
   
Materiały pokonferencyjne.

   
W.206906   
WF.6965   
WF.7410   
WF.7962        UKD: 796.41:615.82:796-057.874/.875](061)