KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Golden, Anne ((1950- ).)

    Norsk som fremmedspråk : grammatikk / / Anne Golden, Kirsti Mac Donald og Else Ryen. 4. utgave.

    Oslo : Universitetsforlaget, 2014. VII, 302 s. ; 24 cm.
    ISBN 978-82-15-02317-5

   
P.25145        UKD: 811.113.5'36(07)=113.5