KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łopaciński, Karol.

    Skuteczność promocji internetowej : pomiar i technologia informacyjna / / Karol Łopaciński.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2015. 232 s. : il. ; 21 cm.
    (Marketing bez Tajemnic)
    (Marketing bez Tajemnic)
    ISBN 978-83-208-2192-5


Kampanie reklamowe
Reklama
Reklama w Internecie
Reklama

   
E.75995   
T.19122        UKD: 658.82:004.738.5:659.1:004.738.5:659.4]-048.65