KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2 / / pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego ; [aut. Magdalena Białkowska i in.].
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 339 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-01-13948-3 t. 2     ISBN 978-83-01-13954-4 (całość)

   
WM.9902   
WM.9903   
WM.9904   
WM.9905   
WM.9906        UKD: 613.2:615.874](075.8)