KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KRAWCEWICZ ZINAIDA

    Zadania dla uczniów klasy V-VIII uzdolnionych matematycznie. Wyd.8.

    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1992. 286 s. : rys.,wykr : 20 cm.
    ISBN 83-02-01041-3

   
N.15342        UKD: 371.671.1(0:373.3)::51(076)