KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wroński, Stanisław ((1942- ).)

    Koncepcje osoby we współczesnej filozofii polskiej : praca doktorska / / Stanisław Wroński.
    Kraków ;[Czernichów: EJB, Wydawnictwo, Bielec, Ewa], 2006. 163 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-88-519-67-0


Osoba (filozofia)
Filozofia

   
H.15357   
Z.107319        UKD: 141.319.8:165](438)"19"