KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krieger, Alfred.

    Ubezpieczenie na wypadek choroby w Polsce : lata 1917 - 1918 (czasy okupacji niemieckiej) / / Krieger Alfred.
    Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1932 [6], 175 strony ; 23 cm.
   
Dodatkowa strona tytułowa: L'assurance - maladie en Pologne années 1917 - 1918 : (période de l'occupation allemande).


Ubezpieczenie

   
Z.107499        UKD: 364.32(438)"1917/1918"