KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Schultz, Duane P. ((1934- ).)

    Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 574, [1] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-13445-3     ISBN 978-83-01-13445-7


Psychologia organizacji
Psychologia pracy
Zasoby ludzkie

   
E.70313        UKD: 331.103:159.9:658.1/.5.01](075.8)