KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji : praca zbiorowa / / pod red. nauk. Leszka Kiełtyki.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 392 s. : il. ; 23 cm.
   
Wyd. z okazji cyklicznie odbywających się konferencji Multimedia w Zarządzaniu.

    ISBN 83-7251-673-1


Multimedia
Multimedia w edukacji.
Zarządzanie wiedzą.
Handel elektroniczny.
Systemy wspomagania decyzji.

   
E.70318        UKD: 658.1/.5.012:004.738.5:004.032.6:371.69