KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    O języku Adama Mickiewicza : studia / / red. Zenon Klemensiewicz ; pomoc nauk. red. Jadwiga Rużyło-Pawłowska.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1959. 523, [1] s. ; 25 cm.
    (Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego)
    (Z Prac Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego)

Język polski

   
P.21073   
SN.13269   
P.6625        UKD: 811.162.1:821.162.1](091)Mickiewicz A.