KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju / / Nelly Daszkiewicz (red.) ; [aut. Beata Bublewicz et al.].
    Warszawa : CeDeWu, 2007. 186 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-60089-28-6


Małe i średnie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorczość (ekonomia)

   
TM.4607   
T.9276   
TM.4550        UKD: 658.114:347.736/.739:339.186/.187:001.895