KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sadowska, Elżbieta ((1937- ).)

    Kodeks pracy - kierunki nowelizacji : piśmiennictwo polskie w wyborze 1980-1987 (lipiec) / / oprac. Elżbieta Sadowska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
    Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 1987. X, 43 s. ; 21 cm.
    (Bibliografia / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego)
    (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego)

Prawo pracy

   
Z.68100   
SA.14680   
SA.3945        UKD: 016:349.2(438)(094.4)