KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Szkolnictwo województwa bydgoskiego w okresie XX-lecia Polski Ludowej i perspektywy jego rozwoju / / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego w Toruniu.
    Toruń : [b. w.], 1964. 26 s. ; 23 cm.
   
Pd.19392        UKD: 37.091(438)