KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Szkolnictwo województwa bydgoskiego w okresie XX-lecia Polski Ludowej i perspektywy jego rozwoju / / [Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy ; Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego w Toruniu].
    Toruń : [s.n.], 1964. 26, [1] s. ; 24 cm.

Szkoły
Szkoły

   
Pd.19392        UKD: 37.091(438)