KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Historia towarzystw lekarskich w regionie kujawsko-pomorskim : 200. rocznica powstania towarzystw lekarskich w Polsce : praca zbiorowa / / pod red. Zygmunta Mackiewicza.
    Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2006. 109 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
   
Konferencja naukowa zorg. przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 18 listopada 2005 r.

    ISBN 83-921454-6-1


Medycyna

   
Z.107438        UKD: 614.25:061.23](438)"18/20"(061)