KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kaczmarczyk, Stanisław ((1945- ).)

    Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa / / Stanisław Kaczmarczyk.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 379 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-208-1657-2


Badania marketingowe.

   
E.70581   
T.9310   
S.92742   
TM.5045   
TM.5676        UKD: 658.1/.5:65.01:339.138