KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nyczaj-Drąg, Mirosława.

    Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej / / Mirosława Nyczaj-Drąg.
    Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. 258 s. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7842-181-8


Socjologia edukacji
Rodzina i szkoła
Edukacja

   
Z.120632        UKD: 37.015:316:316.343-058.13:316.811/.815](438)