KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sadurska, Dorota.

    Wpływ palenia tytoniu na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie w Polsce / / Dorota Sadurska ; Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
    Warszawa : Fundacja "Warta", 2005. 132 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-915839-4-5


Tytoń
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie na życie

   
Z.107421   
E.70337   
SA.14713        UKD: 368.02:368.91:613.84](438)"1989/..."