KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005 / / [ kom. red. Jerzy Góral, Roman Hauser, Janusz Trzciński].
    Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2005. 507 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-923258-1-8


Sądy administracyjne
Postępowanie administracyjne

   
SA.14724        UKD: 351.95(438)"1980/2005"