KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa / / [oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich].
    Warszawa : [Instytut Społeczeństwa Wiedzy], 2005. 63 s. ; 24 cm.
    (Monografie Fundacji Rektorów Polskich)
    (Monografie Fundacji Rektorów Polskich)
   
Nazwa wydaw. wg bazy ISBN.

    ISBN 83-920536-8-0


Rozprawy akademickie
Prawo autorskie

   
SA.14828        UKD: 347.78:378.22:378.245](438)