KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bazylak, Józef ((1932-2013).)

    Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementami osobowości / / Józef Bazylak.
    Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984. 237, [3] s. ; 21 cm.

Młodzież
Religijność

   
Z.110936        UKD: 159.923(438)"19":[2:316.64:316.346.3:159.923]-053.6(438)"19"