KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej : praca zbiorowa.Cz. 2,Zadania z rozwiązaniami / / pod red. Kazimierza Sawickiego ; [aut. rozdz.: Anna Buczkowska et al.].
    Wrocław : "Ekspert", 2005. 305 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-89179-36-9


Rachunkowość

   
S.92637   
T.10877        UKD: 657:658.14/.17](07)