KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Smyczyński, Tadeusz ((1938- ).)

    Prawo rodzinne i opiekuńcze / / Tadeusz Smyczyński. 4. wyd. uzup. i uaktualnione.

    Warszawa : C. H. Beck, 2005. XXV, [3], 312 s. ; 21 cm.
    (Podręczniki Prawnicze)
    (Podręczniki Prawnicze)
   
Stan prawny, orzecznictwo i piśmiennictwo uwzględniono na dzień 31.12.2004 r.

    ISBN 83-7387-639-1


Rodzina
Opieka i kuratela

   
SA.17366   
SA.14890   
GW.3536        UKD: 347.61/.64(438)(075.8)