KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Radecki, Wojciech ((1943- ).)

    Utrzymanie czystości i porządku w gminach / Wojciech Radecki. 2. wyd. uzup. i uaktual.

    Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2006. 443 [1] s. ; 21 cm.
    (Komentarz)
    (Komentarz - ABC)
    ISBN 83-7416-591-X


Gminy
Higiena środowiska
Środowisko
Środowisko
Usuwanie odpadów

   
SA.14791        UKD: 349.6:352:628.4](438)