KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Samorządowe prawo wyborcze / / Kazimierz W. Czaplicki [et al.]. Stan prawny na 15 czerwca 2006 r., uwzględnia zmiany mające zastosowanie do kadencji 2006-2010.

    Warszawa : Wolters Kluwer - ABC, 2006. 535 s. ; 21 cm.
    (Komentarz)
    (Komentarz - Wolters Kluwer Polska)
    ISBN 83-7416-795-5


Prawo wyborcze
Prawo wyborcze

   
SA.14793   
GW.3500   
GW.3502   
GW.3504        UKD: 342.8:352/353](438)(094.5.07)