KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej : (studia prawno-ekonomiczne) / pod red. Cezarego Banasińskiego
    Warszawa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2005 298 s. il. 23 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-922705-0-9

   
SA.14926        UKD: 339.137:366:334.75](438:4-67)"1989/...":346.54(438:4-67)