KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wagner, Iwona.

    Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie / / Iwona Wagner.
    Kraków : "Impuls", 2005. 154, [6] s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-7308-278-6


Autorytet
Autorytet
Opinia publiczna
Zmiana społeczna
Postawy
Zmiana społeczna
Autorytet
Wartość

   
Pd.17898        UKD: 316.334.56:316.6:316.75:316.42](438)"2001/..."