KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Baniak, Stanisław.

    Prawo karne skarbowe / / Stanisław Baniak. Wyd. 3.

    Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2006. 580 s. ; 24 cm.
    (Seria Akademicka)
    (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
    ISBN 83-7444-386-3


Prawo podatkowe

   
WM.6965   
WM.6966   
WM.6967   
WM.6968   
WM.6969   
SA.14908        UKD: 343::336(438)(075.8)