KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Słownik łacińsko-polski.T. 2,I-Z / / red. nauk. Józef Korpanty ; [zespół aut. t. 2 Dariusz Brodka et al.].
    Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. VII, [1], 998, [2] s. ; 25 cm.
    ISBN 83-7195-302-X     ISBN 83-7195-472-7


Język łaciński

   
Z.106867   
P.20280        UKD: 811.124::811.162.1]'374