KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Statystyka i data mining w badaniach naukowych / / [red. Janusz Wątroba].
    Kraków : StatSoft Polska, 2006. 112 s. : il. ; 24 cm.
   
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2006 r. w Warszawie.

    ISBN 83-88724-31-2     ISBN 978-83-88724-31-2


Nauka
Eksploracja danych
Statystyka

   
E.70412        UKD: 004.62:311](061)