KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : zadania / Ewa Kwiatkowska [i in.]. - Wyd.2 popr. i uzup.

    Katowice : Wydaw.Akademii Ekonomicznej, 2006. - 278 s. : il. ; 24 cm.
    (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
    (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7246-915-6

   
E.70442        UKD: 51(075.8)(076)