KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wryk, Ryszard ((1951- ).)

    Sport olimpijski w Polsce 1919-1939 : biogramy olimpijczyków / / Ryszard Wryk ; Instytut Historii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. 462, [1] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-7177-278-5     ISBN 83-921889-4-2


Sportowcy
Mistrzowie olimpijscy

   
WF.8003   
WF.7888        UKD: 796.071(438)"19":796.032:929-051(438)"19"