KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szczotka, Stanisław ((1912-1954).)

    Zaburzenia chłopskie w Białostocczyźnie (1861-1869) / / Stanisław Szczotka.
    Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953. 129, [2] s. ; 21 cm.

Wojny chłopskie

   
Z.111013        UKD: 94(438).071:323.3:63-051