KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dydaktyka informatyki : problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych / / pod red. Aleksandra Piecucha.
    Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 197 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-7338-243-5

   
Z.107712        UKD: 37.016:004