KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rydz, Eugeniusz ((1938- ).)

    Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym / / Eugeniusz Rydz ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
    Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006. 313 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
    ISBN 83-7467-036-3


Regionalizacja ekonomiczna
Zmiana społeczna

   
Z.107724        UKD: 332.14:316.334.5](438-32)Pomorze Środkowe"1989/..."