KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dobre praktyki rolnicze w Unii Europejskiej i w Polsce jako element zrównoważonego rolnictwa / / [oprac. Agnieszka Bołtryk, Danuta Ankutowicz ; Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodniopomorskiego].
    Barzkowice : Gospodarstwo Pomocnicze RCDRRiOW w Barzkowicach, 2002. 23 s. : il. ; 21 cm.
   
Bl.10742        UKD: 631/635:502:631.95](4-67)