KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Państwa europejskie na drodze do niepodległości : (w drugiej połowie XIX i XX wieku) : studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi / / pod red. Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka.
    Kraków : Historia Iagellonica, 2003. 386, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 25 cm.
    ISBN 83-88737-01-5


Księgi pamiątkowe

   
Z.107968        UKD: 94(4):94(438)]"18/19"(082.1)