KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sagan-Bielawa, Mirosława.

    Polszczyzna mówiona inteligencji pochodzenia kresowego na Górnym Śląsku : studium socjolingwistyczne / / Mirosława Sagan-Bielawa.
    Kraków : Historia Iagellonica, 2004. 235 s. : wykr. ; 21 cm.
    ISBN 83-88737-26-0


Intelektualiści
Język polski
Język polski

   
Z.107982        UKD: 811.162.1'282(438-13):811.162.1'27