KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria trzecia / pod red. Włodzimierza Wójcika, Joanny Kisiel.
    Katowice : Wydaw.Uniw.Śląskiego, 2005. - 158 s. ; 23 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2336)
   
Err. Ind. Summ. Zsfassung.

    ISBN 83-226-1451-9

   
Z.106885   
P.21586        UKD: 821.162.1(091)-1"19"(082.1)