KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tworzenie nowych miejsc pracy / / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel i in.] ; Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy radzie Ministrów.
    Warszawa : RSSG, 2004. 244 s. : wykr. ; 21 cm.
    (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 47 )
    (Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 47 )
   
E.70600   
Z.108035        UKD: 331.56/.57(438)"1990/..."