KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tworzenie nowych miejsc pracy / / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.].
    Warszawa : RSS-G, 2004. 244 s. : wykr. ; 21 cm.
    (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , ISSN 1233-5711 ; nr 47)
    (Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ISSN 1233-5711 nr 47)

Bezrobocie
Polityka zatrudnienia

   
E.70600   
Z.108035        UKD: 331.56/.57(438)"1990/..."